ProPad är en Svensk innovation vi utvecklar och tillverkar,
flexibla sulor med unik funktion till hästar.
  • ProPad återskapar hovens mekaniska funktion när hästar har skor.
  • Sulorna monteras som vanligt mellan hov och sko, se till att den räfflade sidan kommer mot marken. Alla sulor tillverkas i ett mycket slitstarkt polyuretan material
  • Sulorna fungerar lika hälsosamt och effektfullt på alla 4 hovar
  • ProPad ger skodda hästar barfota känsla, ökat blodflöde och kraft i frånskjut
 
 
1. Vid landning bromsas hoven
Barfota har hoven utvecklats så att strålen och hela undersidan av hoven har full markkontakt vid hovisättning.
 
I landningen bromsas hovens framfart tvärt, kraften från hästens tyngd kommer neråt. Strålen och hovsulan håller emot kraften med omedelbart stöd av marken.
 
 
2. Strålen fungerar som krockkudde
De båda krafterna trycker mot putan från var sitt håll och en vidgande rörelse sker i hoven.
 
Strålen fungerar som en krockkudde Att stålen får full markkontakt i landning är viktigt,
Hoven absorberar då ca: 60 % av den rekylstöt / belastning som uppstår i landning.
 
 
 
3. Strålen får ingen markkontakt 
När hästen är skodd blir strålen hängande långt ovan marken, Strålen får ingen markkontakt, och den naturliga dämpning som skall ske avtar eller uteblir helt.
 
Stöten som uppstår i landning kommer att passera strålens dämpande funktion. Samtidigt trycks puta, hovben och stråle för långt nedåt av kraften från hästens tyngd då strålen inte är aktiv. Istället får ligament, böjsenor och gaffelband bromsa benes nedåtrörelse, vilka överbelastas.
 
 
 
4. Riskerna ökar
När strålen inte tillåts markkontakt avtar de hovmekaniska rörelserna Detta ökar risken för gallor, svullnad, ledskador, stelhet samt att senor, ligament och småben, blir överbelastade.
 
 
 
 
5. All negativ belastning försvinner
ProPad sulorna har alla en töjbar bälg mellan mittendelen och sidodelarna.
 Den töjbara Bälgen frigör mittendelen från sidodelarna så att mittendelen fjädrar och följer strålens rörelser.
 All konstant belastning mot strålen och drag mot sömmen, som sulor annars ger minskar.
Vintertid avvisar den snö och isbildning under hovarna.
 
 
 
6. Återfår naturlig markkontakt
Den fjädrande mittendelen är tjockare än sidodelarna och fyller ut luftrummet mellan stråle och mark när hästen är skodd.
 
Strålen som annars blir hängande för högt upp när hästen har skor, återfår naturlig markkontakt, grepp och barfotafunktion.
 
 
 
7. Hoven absorberar ca 60%
I landning och understödsfas fjädrar strålbufferten uppåt och trycker mot strålen. Strålen ger tryck mot putan som bidrar främjande för flöde av blod och vätskor.
 
När de mekaniska hovrörelserna fungerar absorberar hoven ca: 60 % av den stöt som uppstår.
 
 
 
8. Bild från en barfotahäst
Här ser vi en bild av hoven från en häst som gått utan skor.
 
Strålen hänger nedanför hårdhoven för att dämpa stöten.
 
Strålen kommer att tryckas uppåt mot putan, dels för att hålla emot ben och mjukdelar inne i hoven och dels för att bidra till alla mekaniska rörelser och blodflöde som hoven är utvecklad för.
 
 
9. Bild från en vanlig vintersko
Här ser vi en vanlig vintersko med standard dubb monterad.
 
Strålen hänger långt ovan mark. Den frusna marken gör att skon inte sjunker ned.
 
Även löst underlag ger för lite marktryck mot strålen
Strålen pressas här nedåt och belastning uppstår i lameller, hovbrosk, leder, senor och ligament -ALLT ÄR BARA FEL FÖR HÄSTEN
 
 
   
10. Propad minskar skador och ökar prestationen!